اطلاعیه ها

۱۳۹۶-۱۰-۲۶

اطلاعیه مزایده سالن شهدای شهر دیزج دیز

                                                                                               بسمه تعالی                                                                                                                                                                                                                                         شهرداری دیزج دیز                                                                          آگهی مزایده سالن شهداء شهر دیزج دیز         این شهرداری در نظر دارد سالن شهداء  شهردیزج دیز را بهمراه بوفه با شرایط خاص به مدت یک سال شمسی  به افراد واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان بایستی مبلغ سپرده را به حساب سپرده  ۳۳۷۴۸۱۱۷۰  نزد بانک کشاورزی شعبه دیزج دیز […]