آتش سوزی

۱۳۹۵-۰۷-۲۸

پدافند غیر عامل در مقابل آتش سوزی

چکار کنیم که در محیط اداری آتش سوزی پیش نیاید؟ آتش سوزی یکی از مواردی است که هر روزه در گوشه و کنار شهرها اتفاق می‌افتد . آتش، زمان و مکان نمی شناسد و مهم نیست که شما چقدر برای آن آمادگی دارید . او هر وقت که بتواند حضور می یابد و این شمایید که باید از این مهمان […]