اکران عمومی فیلم سینمایی موقعیت مهدی در شهر دیزج دیز