بازدید مسئولین از مناطق زلزله زده شهر دیزج دیز و آغاز عملیات آوار برداری