هماهنگی برگزاری رزمایش الی بیت المقدس و دفاع از حریم ادارات و رژه خودرویی ۲۲ بهمن