برگزاری یادواره شهدا ی شهر دیزج دیز با حضور هیئت های عزاداری