دیدار با ایثارگران همزمان با هفته دفاع مقدس در شهر دیزج دیز