دیدار با رئیس کلانتری ۱۶ همزمان با هفته نیروی انتظامی