دیدار با رییس کلانتری ۱۶ همزمان با هفته نیروی انتظامی