سالگرد رحلت امام خمینی(ره) و شهدای ۱۵ خرداد تسلیت باد .