عید غدیر خم ،عید ولایت وامامت بر دلدادگان ولایت مبارکباد .