غبار روبی مزار شهدای سرافراز شهر دیزج دیز همزمان با ایام الله دهه فجر