غبار روبی مزار شهدا همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور اعضای شورای اداری