مسابقات دارت و تیراندازی با تفنگ بادی همزمان با هفته دفاع مقدس در شهر دیزج دیز برگزار گردید .