آشنایی با قوانین شهرداری

۱۳۹۶-۰۵-۰۱

مراحل صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات ساختمانی

۱۳۹۴-۰۴-۰۳

مجموعه قوانین شهرداری

ماده 55 1- ايجاد خيابانها وكوچه هاوميدانها وباغهاي عمومي ومجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوع. 2-تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه. تبصره 1- سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها […]
۱۳۹۴-۰۴-۰۳

آخرین ضوابط مربوط به پارکینگ

آخرین ضوابط مربوط به پارکینگ اصل موضوع پارکینگ به مکان پارک خودرو و خارج شدن از آن بر میگردد. ضوابط ملاک عمل موجود برای این مهم به شرح زیر است: فضای سر پوشیده لازم برای پارکینگ یک خودرو در یک خانه ویلایی به ابعاد 3 × متر الزامیست . زمانیکه تأمین چند واحد پارکینگ مد نظر باشد: در اینصورت ستون […]
۱۳۹۴-۰۴-۰۳

آشنایی با قوانین ماده صد شهرداریها

کمیسیون ماده صد کميسيون هاي ماده صد از نظر صلاحيت محلي به کليه تخلفات ساختماني واقع در محدوده قانوني و حريم هر شهر رسيدگي مي کنند و ظاهر عبارت ذیل ماده صد نيز دلالت بر اين امر دارد . براي تفکيک اراضي طبق ماده 11 قانون شهرداريها اداره ثبت و دادگاهها مکلفند در هنگام تقاضاي تفکيک اراضي واقع در محدوده […]