شهدای شهر دیزج دیز

۱۳۹۵-۰۴-۰۸

شهدای سرافراز شهر دیزج دیز

شهید یوسف محمدزاده فرزند :عزت اله تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۰/۰۶ تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۲ محل شهادت :کرخه – عملیات فتح المبین شهید بایرامعلی نقی لو فرزند: علی تاریخ تولد:۱۳۴۲/۰۴/۱۵ تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۲/۱۲ محل شهادت: فاو – عملیات والفجر۸ شهید میر ابراهیم موسوی نژاد فرزند:میر علی تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۷/۱۹ تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۴/۲۶ محل شهادت: پاسگاه زید -عملیات رمضان شهید داوود احمدنژاد فرزند:حسن تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۱/۰۱ تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۳/۰۸ محل […]