فرش دستباف

۱۳۹۷-۰۴-۱۸
طرح سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری ، تفریحی بازارچه فرش دستباف و صنایع دستی

Investment Constructing commercial and entertainment complex and hand-knotted carpet and handicrafts bazaar

۱۳۹۷-۰۴-۱۸
طرح سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری ، تفریحی بازارچه فرش دستباف و صنایع دستی

طرح سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری ، تفریحی بازارچه فرش دستباف و صنایع دستی

۱۳۹۴-۰۶-۱۸

فرایند بافت فرش دستباف

مراحلی كه برای شروع بافت يك فرش مي‌بايست رعايت گردد عبارتند از: 1ـ آماده‌سازی مواد اوليه شامل نخ‌چله، نخ پشمي(خامه)، نخ پود. 2ـ آماده‌سازی دستگاه (دار) و ابزار. 3ـ آماده‌سازی نقشه مورد نظر. 4ـ چله‌كشی (نصب نخ چله يا تارها بر روی دار قاليبافي). 5ـ بافت گليم، ابتدای فرش. 6ـ ساده‌بافی ابتدای فرش، انجام عمل گره زدن بر روی تارها […]
۱۳۹۴-۰۶-۱۷

تاریخچه فرش دستباف در ایران

قديمترين فرش دستبافت ايرانی در سال 1949 در دومين مرحله کاوشهای باستان شناس روسي، رودنکو در منطقه پازيريک کشف و به نام فرش پازيريک ناميده شد. رودنکو در کتابی که به مناسبت اين اکتشافات در سال 1953 در روسيه منتشر کرد، درباره فرش مکشوفه توضيحات مفصلی نگاشت و آن را صراحتا کار ايران و قديمی ترين فرش ايرانی در دنيا […]