زلزله

۱۳۹۵-۰۷-۲۸

پدافند غیر عامل درمقابل زلزله

آمادگی فردی باید به کارهایی که به هنگام زلزله انجام خواهید داد کاملا فکر کنید. ممکن است در منزل و یا در سالن اجتماعات، در حال تماشای تئاتر، در استادیوم، با دوستانتان، در حال رانندگی و یا مشغول انجام سایر کارهای روزمره باشید. برنامه ریزی و آمادگی باعث میشود که شما بهنگام زلزله،فردی خونسرد و آرام ولی موثر باشید. باید […]