مناقصات و مزایده ها

۱۳۹۷-۰۱-۱۵

مزایده سالن الغدیر شهر دیزج دیز

بسمه تعالی شماره:۹۷/۲۰/ص تاریخ:۹۷/۰۱/۱۴ آگهی مزایده سالن چند منظوره مدیریت بحران (پایگاه الغدیر)شهر دیزج دیز این شهرداری در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۲۳ مورخه ۹۷/۰۱/۰۶ شورای اسلامی شهر دیزج دیز، سالن الغدیر شهردیزج دیز را بهمراه بوفه با شرایط خاص به افراد واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان بایستی فیش (سپرده) واریزی را به همراه کپی کارت […]