مناقصات و مزایده ها

۱۳۹۸-۰۳-۰۹

مزایده سالن چند منظوره شهرداری دیزج دیز

 بسمه تعالی شهرداری دیزج دیز آگهی مزایده سالن چند منظوره شهرداری دیزج دیز این شهرداری در نظر دارد باستناد صورتجلسه شماره ۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹شورای اسلامی شهر دیزج دیز ،سالن چند منظوره شهردیزج دیز را بهمراه بوفه با شرایط خاص به افراد واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان بایستی مبلغ سپرده را به حساب سپرده ۳۳۷۴۸۱۱۷۰ نزد بانک کشاورزی شعبه دیزج دیز […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۵

مزایده سالن الغدیر شهر دیزج دیز

بسمه تعالی شماره:۹۷/۲۰/ص تاریخ:۹۷/۰۱/۱۴ آگهی مزایده سالن چند منظوره مدیریت بحران (پایگاه الغدیر)شهر دیزج دیز این شهرداری در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۲۳ مورخه ۹۷/۰۱/۰۶ شورای اسلامی شهر دیزج دیز، سالن الغدیر شهردیزج دیز را بهمراه بوفه با شرایط خاص به افراد واجد شرایط واگذار نماید. علاقمندان بایستی فیش (سپرده) واریزی را به همراه کپی کارت […]