امور فضای سبز، خدمات و ایمنی شهری

 • تشخیص و تعیین نیازهای شهر در زمینه های خدمات شهری و تعیین خط مشی و سیاست های راهبردی و اجرایی با رعایت صرفه و صلاح شهرداری، محافظت از محیط زیست، حفظ اصول توسعه پایدار و در چارچوب سیاست های کلی استان.
 • مطالعه، شناخت و نظارت دقیق و مداوم بر حسن اجرای کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای موجود در زمینه خدمات شهری وانتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف .
 • رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر و جمع آوری لجن، زباله، نخاله و برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای راهبردی و اجرای مناسب قانون مدیریت پسماند در راستای کاهش تولید پسماند و بهره برداری مناسب و مجدد از پسماندهای قابل بازیافت با بکارگیری روشهای نوین .
 • لایروبی و نگهداری و پاکسازی جوی و مسیل های واقع در محدوده و حریم شهر.
 • انجام مطالعات و پیگیری لازم به منظور شناسایی مشکلات و نارسایی های موجود و تهیه و تنظیم و ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات و نارسایی ها به شهردار به منظور انجام اصلاحات لازم با همکاری دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با مأموریت در چارچوب سیاست های هرداری.
 • تهیه شاخصها و استانداردها و معیارهای انجام کار و صدور شیوه نامه ها، نظام نامه ها و دستورالعمل های فنی و اجرایی لازم در زمینه بهره گیری مناسب از ظرفیت بخش خصوصی در خدمات شهری و تهیه برنامه های لازم جهت واگذاری امور مرتبط با خدمات شهری در قالب برون سپاری به بخش های تعاونی و خصوصی و ارزشیابی و ارزیابی عملکرد و فعالیت های پیمانکاران مجری مأموریتها و وظایف خدمات شهری
 • جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های خدمات شهری و مستندسازی و طبقه بندی کلیه اسناد، مدارک و گزارشات مرتبط با حوزه فعالیت.
 • اخذ مجوزهای لازم جهت ضابطین خاص قضایی در موضوعات مرتبط با خدمات شهری و کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد آنها.
 • انجام مطالعات راهبردی در خصوص بکارگیری ماشین آلات مدرن در زمینه های مختلف خدمات شهری از جمله آتش نشانی، جمع آوری و حمل و نقل و دفع زباله و ضایعات وهمزمان با فرابند مکانیزاسیون خدمات شهری و متناسب با رشد و توسعه تکنولوژی
 • نظارت بر حسن استفاده از وسایل نقلیه موتوری.
 • نظارت بر تأسیسات برقی و مکانیکی پارکها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری
 • برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکت های اجتماعی و مردمی در اجرای امور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی جهت شهروندان نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکت های طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در امور خدمات شهری .
 • جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت و انجام امور دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
 • جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر مجاز از پیاده رو ها، رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی.
 • نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به مراکز عرضه میوه و تره بار.
 • نظارت بر امور کشتارگاه در راستای تأمین گوشت سالم، بهداشتی و شرعی و کاهش مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی مربوط به کشتار دام.
 • احداث، توسعه، ساماندهی و نظارت بر نحوه اداره امور مربوط به آرامستان های شهر.
 • -کنترل جمعیت سگ های ولگرد و سایر حیوانات ناقل بیماری به انسان
 • نگهداری و گسترش فضای سبز در محدوده و حریم شهر بر اساس معیارها، ضوابط و استانداردهای موجود با توجه به شرایط اقلیمی شهر.
 • ساماندهی و زیباسازی فضاهای شهری از نظر کیفیت های محیطی و انتظام بصری، هویت بخشی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان با همکاری امور عمران و شهرسازی
 • تشکیل مستمر جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری و تهیه و تدوین طرح های فوری و ضربتی برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از حوادث جوی و طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، بارش های برف و باران و عنداللزوم هماهنگی با سایر مبادی ذیربط و تلاش در جهت پیشرفت امور ایمنی و پیشگیری در سطح شهر.
 • تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط با شرایط اضطراری و ایام خاص و مناسبتها و اجرای صحیح آنها.
 • اجرای دقیق مقررات انضباطی و اداری در ایستگاه آتش نشانی و محل حادثه و ثبت کلیه وقایع و حوادث.
 • اطمینان از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی، تجهیزات و ماشین آلات مربوطه جهت مقابله با حوادث و نحوه دسترسی به آنها از طریق بازدید دوره ای و نگهداری آمار و اطلاعات لازم و نظارت و کنترل دقیق بر خودروها، وسایل و تجهیزات حریق، نجات و غیره و انجام مراحل تحویل در هر شیفت.
 • آگاهی کامل و دقیق از محدوده ایستگاه، شناخت کلیه مراکز حساس و اماکن عمومی و غیره از طریق بازدید و بازرسی بوسیله عوامل اجرایی و بروز نگهداشتن اطلاعات مذکور در ایستگاه.
 • بررسی اشکالات و کمبودهای موجود در ایستگاه و کوشش در رفع آنها از نظر پرسنلی، تجهیزات و تأسیساتی
 • شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی در محل حادثه و حریق.
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری و ...
 • حفظ آراستگی فردی و استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت .
 • حفظ سلامت جسمی و روحی با انجام ورزش های همگانی، فردی و ... برای انجام مطلوب وظایف محوله.
 • آشنایی کامل با ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با امور آتش نشانی در جهت استفاده صحیح و نگهداری از آنها
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظائف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.