ارتباط با شهردار

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

شهردار : مهندس علی نقی لو - شهر دیزج دیز

شهردار: مهندس علی نقی لو

شهرداری دیزج دیز