شکایات

سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات

سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و  شخصا ذینفع آن بوده و از شهرداری دیزج دیز خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسوولیت اجتماعی از سو جریان اداری نظیر تضییع اموال عمومی، دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارید، می‌توانید  شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

شکایت باید متضمن هویت کامل، نشانی و کد ملی شاکی همراه با دلایل باشد. پس از وارد کردن مشخصات و متن شکایت خود و دیگر اطلاعات مورد نیاز در سامانه، آن را برای ما ارسال کنید.
شما میتوانید از روشهای ذیل برای ارسال شکایات خود استفاده نمایید:
– مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری دیزج دیز و  انتخاب گزینه « شکایات » و تکمیل اطلاعات فرم مربوط.
– تماس تلفنی با شهرداری دیزج دیز

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .