حوزه شهردار

 • انجام کلیه امور حراستی مربوط به پرسنل، اموال، ساختمان ها، ماشین آلات و تأسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی
 • رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیت های فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح
 • اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک
 • پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور
 • پیگیری دریافت، بررسی و پاسخگویی به انتقادات و شکایات شهروندان و ارائه راهکار
 • نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی و تبلیغاتی، برگزاری جشن ها و مراسم های مختلف ملی و مذهبی در شهرداری و اماکن عمومی شهر، تهیه و انتشار بروشورهای راهنما و ارائه آمار فعالیت های انجام شده شهرداری ارتقاء آگاهی ها و ارائه آموزش های شهروندی در موضوعات روابط و مناسبات اجتماعی، حقوق و تکالیف و توانمندیهای شهروندان، مهارتهای زندگی، بهداشت و محیط زیست و از طریق آموزش های غیر حضوری، حضوری و مجازی
 • حفظ و توسعه عناصر، نامها و نمادهای هویت بخش بومی، ملی و اسلامی در سیمای شهر
 • انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو، پوستر، پرچم، پلاکارد و آگهی در خصوص فعالیتهای جاری، برحسب ضوابط اعلام شده
 • تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری
 • ارائه آماری فعالیتهای انجام شده شهرداری و انتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا سالانه برای اطلاع عموم و انتشار در رسانه های گروهی و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی.
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه و تدوین مناسب گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه شهرداری
 • افکار سنجی از شهروندان و ارایه بازخور در مورد نوع و کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه شهرداری
 • برگزاری برنامه های فرهنگی برای گذران اوقات فراغت جوانان، از قبیل جشنواره ها و مسابقات ورزشی، فرهنگی، هنری و نمایشگاه ها در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی. ابلاغی.
 • برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از توسعه و تأمین نیاز شهروندان به امکانات و فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر.
 • تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماهه از وظایف محوله و ارائه به شهردار.
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.